Trang chủ»Dịch vu du lịch Nha Trang»Đặt vé tàu hoả

blog-single-image

Đặt vé tàu hoả

  • 12-8-2013

Tàu 5 * Golden Train

Lịch trình:
SÀI GÒN <-> NHA TRANG :

 

Chuyến SG - NT:Khởi hành lúc 20h00 - đến lúc 06h00 

                                                                             Chuyến NT - SG : khởi hành lúc 19h00 - đến lúc 05h00

Giá vé 1 chiều:
Tầng 1 : 640.000VNĐ, bao gồm: 1 bữa ăn nhẹ, 1 chai nước, phí vận chuyển, không bao gồm VAT.
Tầng 2 : 620.000VNĐ, bao gồm: 1 bữa ăn nhẹ, 1 chai nước, phí vận chuyển, không bao gồm VAT.
VIP       : 750.000VNĐ, bao gồm: 1 bữa ăn nhẹ, 2 chai nước, phí vận chuyển, không bao gồm VAT.

 

 

 

BẢNG GIỜ TÀU KHÁCH THỐNG NHẤT TĂNG CƯỜNG

TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ TỊ 2013

CHIỀU ĐI TỪ HÀ NỘI ĐẾN TP.HỒ CHÍ MINH

(Áp dụng từ ngày 25/01/2013 đến hết ngày 03/3/2013)

 

MÁC TÀU

KM

TN3

TN5

TN7

TN17

TN19

TN21

SE1

SE3

SE5

SE7

SE9

SE11

SE13

SE15

SE17

SE21

Hành Trình 

41h 23'

41h 45'

41h 05'

40h 58'

40h 20'

36h 50'

33h 10'

30h 00'

36h 55'

32h 50'

28h 20'

34h 42'

40h 40'

33h 52'

40h 20'

24h 45'

Nha Trang

1315

18:27

21:39

5:13

16:46

19:20

15:25

20:28

22:03

19:40

7:37

6:11

8:20

14:31

17:24

19:20

19:56

18:40

22:28

5:42

16:58

20:53

15:40

20:33

22:08

19:45

7:42

6:23

8:33

14:43

17:36

20:53

20:11

Tháp Chàm

1408

22:41

 

 

18:48

 

 

22:04

 

21:17

9:11

 

 

 

 

 

21:48

22:46

 

 

18:51

 

 

22:07

 

21:23

9:13

 

 

 

 

 

21:51

Bình Thuận 

1551

 

4:17

9:39

21:57

 

20:37

 

 

 

11:41

10:22

12:21

 

22:58

 

1:23

 

4:30

9:48

22:23

 

20:45

 

 

 

11:44

10:25

12:30

 

23:05

 

2:21

Long Khánh

1649

 

 

 

1:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:20

 

 

 

1:08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4:23

Biên Hòa 

1697

 

 

 

2:12

 

 

 

 

3:56

14:21

 

 

 

 

 

5:21

 

 

 

2:15

 

 

 

 

3:59

14:25

 

 

 

 

 

5:24

Sài Gòn

1726

7:23

8:25

13:45

3:03

5:50

2:10

4:10

5:00

4:40

15:05

14:20

17:10

1:10

3:24

5:50

6:10